Legenda:
[+] pridanie funkcionality
[-] zrušenie funkcionality
[~] zmena funkcionality, oprava chyby
[!] upozornenie užívateľa
[*] doporučenie pre užívateľa

Nové zmeny sa vždy dopisujú na koniec popisu.

--- BUILD 5+ znamená, že nasledujúce popísané zmeny sú od daného BUILD čísla a vyššieho (posledné číslo vo verzii programu, napr. 1.5.34.5)

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

Zmeny vo verzii 1.0
-------------------
-------------------------------------------------------
--- BUILD 0+

[~] Nie je možné zadať vyšší dátum ako dnešný do dátumu zadania, dodania a odoslania.


Zmeny vo verzii 1.1
-------------------
-------------------------------------------------------
--- BUILD 1+

::: 15.2.2005

[~] Opravená chyba, ktorá sa prejavovala tým, že pokiaľ sa zadal rovnaké meno prekladateľa a objednávateľa a naopak, program hlásil duplicitu názvu.

[+] Do evidencie prekladov doplnená možnosť filtrovania "zobraz iba nevyfaktúrované objednávateľovi" a "zobraz iba navyplatené prekladateľovi"

[+] Doplnená možnosť hromadného nastavenia fakturovania objednávateľom alebo vyplatenia prekladateľom.

::: 16.2.2005

[~] Opravená chyba načítania kurzu cudzej meny pre prekladateľa.

[~] Opravená chyba zoskupovania zoznam prekladov podľa prekladateľov pri tlači.

::: 19.2.2005

[+] Doplnená možnosť tlače ziskovosti podľa objednávateľov

[+] V tlačovej zostave ziskovosti pribudla hodnota zisku v percentách

[~] V tlačových zostavách zoznamov prekladov sa už netlačí čas v stĺpci termín.

[+] Doplnená cena za mernú jednotku, ktorá sa tlačí v zoznamoch prekladov.

[+] Doplnená možnosť voľby jazyka výstupu zoznamov prekladov zo slovenčiny a angličtiny.

[+] U každého prekladateľa aj objednávateľa je možné nastaviť farbu podfarbenia, ktorá sa použije v evidencii prekladov.

[~] V zozname prekladov podľa prekladateľa sa omylom tlačil rozsah a merná jednotka prekladu objednávateľa. Opravené.

[~] Dátumy zadania prekladu prekladateľovi a dodania prekladu od prekladateľa sa presunuli pod prekladateľa.

[+] Pokiaľ je zadaný prekladateľ a kolónka dátum zadania je prázdna, tak v čase získania kurzora sa doplní aktuálny dátum.

[+] V prekladoch sa v dolnej lište zobrazuje počet záznamov a súčte súm objednávateľom a prekladateľom.

-------------------------------------------------------
--- BUILD 2+

::: 20.2.2005

[~] Pokiaľ z obrazovky pridania prekladu sa pridával neexistujúci prekladateľ, tak ho priradil medzi objednávateľov.

-------------------------------------------------------
--- BUILD 3+

::: 21.2.2005

[~] Opravená chyba ktorá sa prejavila pri zadávaní novej jazykovej kombinácie prehadzovaním v adresári.

[+] V zoznamoch objednávateľov a prekladateľov je možné odfiltrovať podľa zadanej jazykovej kombinácie.

[~] Pokiaľ vyberáte prekladateľa zo zoznamu, ktorý sa vyvolal z obrazovky pridaj preklad, tak sa automaticky odfiltrujú podľa použitej jazykovej kombinácie.

-------------------------------------------------------
--- BUILD 4+

::: 26.2.2005

[~] Tlačové zostavy zoznam podľa objednávateľov a prekladateľov prerobené na šírku a doplnená informácia o koeficiente.

[~] Z anglických verzií zostáv zoznamov podľa objednávateľov a prekladateľov bola odobratá informácia o cene v SKK po prepočte kurzom.

::: 1.3.2005

[~] V režime Oprav získa tlačítko načítania ceny jazykovej kombinácie pre prekladateľa fokus.

[~] Globálne pozmenené správanie dátumovej komponenty, aby po dvojitom poklikaní myšou vložil dnešný dátum.

[~] V prípade, že zopakujete pridanie prekladu cez tlačítko "Ďalší", tak program v novootvorenej obrazovke zachová kolónky značka, názov, termín a objednávateľ.


Zmeny vo verzii 1.2
-------------------
-------------------------------------------------------
--- BUILD 5+

::: 25.3.2005

[+] Prekladu je možné prideliť projektového manažéra na dva znaky.

[+] Možnosť filtrovania gridu podľa projektového manažéra.

[+] Pribudla tlačová zostava "Zoznam prekladov podľa PM"

[+] Pribudla tlačová zostava "Ziskovosť prekladov podľa PM"

-------------------------------------------------------
--- BUILD 6+

::: 12.4.2005

[~] Pokiaľ nie je zadaný žiadny dátum a zadáte iba deň, tak sa mesiac a rok použije aktuálny.

[+] Do dolnej informačnej lište v evidencii prekladov sú doplnené ceny v cudzích menách.

-------------------------------------------------------
--- BUILD 7+

::: 20.4.2005

[+] Možnosť uloženia pozícií stĺpcov gridov.

::: 25.4.2005

[~] Opravená chyba "Dynamic SQL Error" pri tlači ziskovosti podľa objednávateľov alebo prekladateľov.

[~] Opravené poradie tlačítok v obrazovke "Výber zostavy pre tlač".

-------------------------------------------------------
--- BUILD 8+

::: 1.5.2005

[~] Opravená chyba, keď pri tlači zoznamu prekladov podľa prekladateľov vytláčal dátum odoslania namiesto dodania.

-------------------------------------------------------
--- BUILD 9+

::: 23.7.2005

[+] Do obrazovky zálohovania údajov doplnená možnosť obnovenia údajov z databázy.

-------------------------------------------------------
--- BUILD 10+

::: 22.9.2005

[~] Odstránené výpisy názvov komponent, ktoré sa vypisovali pri prechode myšou nad komponentou.